Gebruiksvoorwaarden

DIENSTVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze site is beheerd door Electrominor LDA. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Electrominor LDA. Electrominor LDA biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle hier vermelde voorwaarden, beleid en mededelingen.

Door onze website te bezoeken en/of iets op onze website te kopen, maakt u gebruik van onze “Diensten” en gaat u bijgevolg akkoord met de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die kijkers, fabrikanten, klanten, verkopers en/of bijdragers aan inhoud zijn.
Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en u ons uw toestemming hebt gegeven om uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van deze Dienst ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Je mag geen virussen of code van destructieve aard verzenden.

Het schenden van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.
DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om diensten aan wie dan ook te weigeren, om welke reden dan ook, op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en: (a) kan worden verzonden via verschillende netwerken; en (b) veranderingen ondergaan om zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht tussen netwerken.

U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via waarop de Dienst wordt geleverd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen de Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.
DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN GELDIGHEIDSDUUR VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of huidig. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk gebruik van materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is mogelijk niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te monitoren.
DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.
DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de Website. Dergelijke producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild, in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor producten of diensten op deze site is ongeldig indien dit bij wet verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere door u gekochte of verkregen materialen aan uw verwachtingen zullen voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd .
DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, het aantal gekochte producten per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Dergelijke beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die via hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres zijn geplaatst. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of telefoonnummer/factuuradres dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door detailhandelaren, wederverkopers of distributeurs.
U gaat ermee akkoord uw volledige account- en aankoopinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.
DEEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle of inbreng hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools zoals ze zijn en zoals ze beschikbaar zijn, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.

Uw gebruik van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient vertrouwd te raken met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de externe aanbieder en deze goed te keuren (s). (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.
DEEL 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar sites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de juistheid ervan. Wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, klachten, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan het betreffende externe bedrijf.
DEEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSINTERACTIES

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke acties onderneemt (bijvoorbeeld deelname aan een wedstrijd) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal te sturen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment , zonder beperkingen, bewerk, kopieer, publiceer, distribueer, vertaal en gebruik, op elk medium, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor: (1) het vertrouwelijk houden van eventuele opmerkingen; (2) compenseren voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die het intellectuele eigendom van een derde partij of deze Servicevoorwaarden schendt.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk, onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten. Ze zullen ook geen computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Zie ons privacybeleid.
DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Soms kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die kan betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (zelfs nadat u uw bestelling heeft verzonden). .

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of uit te leggen, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum in de Service of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.
DEEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken voor: (a) enig illegaal doel; (b) anderen aanzetten tot het verrichten van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) in strijd zijn met lokale, internationale, federale, provinciale of nationale regelgeving, regels, wetten of wetten; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het presenteren van valse of misleidende informatie;
(g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code, die zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de website beïnvloedt Service of vanaf een gerelateerde website, andere websites of internet; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van derden; (i) praktijk van spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) enig obsceen of immoreel doel; of om (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.
ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij beloven, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
U gaat ermee akkoord dat uw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken geheel voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle garanties impliciete voorwaarden van verkoopbaarheid, hoeveelheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Electrominor LDA, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn gekocht, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of producten, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan.
Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

DEEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Electrominor LDA en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, functionarissen, functionarissen, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk voor enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden of de documenten die door verwijzing uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij bevatten.
ARTIKEL 15 - ONAFHANKELIJKHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor iedereen van kracht. doeleinden.

Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht tenzij ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar eigen goeddunken niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot datum van beëindiging; Wij kunnen u ook de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het onvermogen van ons om enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand doen van een dergelijk recht of voorziening.

Deze Servicevoorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst tussen ons. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller van de overeenkomst.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Estrada Nacional 1 Km145, Rua Principal - Mancos, Pombal, PT-10, 3100-352, Portugal.


ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk gewenst moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.


DEEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op comercial@electrominor.pt.